Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Arrangera egen tävling
För att arrangera en egen klubbtävling som är sanktionerad behöver du: 
(= så att reslutaten är giltiga mot SFIFs statistik samt klubbens och förbundets kvalgränser).

Före:
  • Kontakta Henrik Wennberg (henrik@uiffriidrott.se) och få ett godkännande av klubben. Du behöver ange datum, grenar, plats, tid och klasser. 
  • Söka sanktion/få godkänt via Upplands Friidrottsförbund. (HW hjälper vid behov till). 
  • Ev. (beroende på storlek) boka IFU Arena/Friidrottsarenan och sanktionera vem som betalar. Deltagarna? Klubben? 
  • Lägga ut information om tävlingen på www.uiffriidrott.se, skicka inbjudan till (richard@uiffriidrott.se)
  • Boka eltid/starter (löpning) och/eller grenledare (teknikgrenar) som kan SFIFs regelbok i den valda grenen/grenarna).
  • Hitta funktionärer för att kunna genomföra din tävling på bästa sätt!
  • Skriva ut protokoll (finns mallar här nedan) och vidta de förberedelser som krävs (Krita sektor, vattna gropar, väga in redskap, gräva grop, plocka fram utrustning etc). 
Efter:
  • Skicka in en sammanställd fil med samtliga reslutat i pdf-format, se mall nedan i exel. (richard@uiffriidrott.se) senast 2 dagar efter avslutad tävling.
  • Meddela HW om eventuella förbättringar och klubbrekord eller klubbens 10-bästa.
Protokoll- / Resultat-mallar
DOKUMENT KLUBBTÄVLING
Tävlingsprotokoll LÖPNING/HÄCK (tänk på att redovisa löpningsreslutaten "heat" för "heat". Ej sammanställa!)

Resultatsammanställning (Obs! Ska skickas in som PDF)


 
SPONSORER TEAM TOKYO
SPONSORER
SAMARBETSPARTNERS