SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

Sommarskolan 2021
 

Nu är anmälan öppen för sommarens friidrottsskola!

Friidrottsskolan arrangeras under 5 veckor i sommar på Uppsala Friidrottsarena för barn 5-12 år. Se mer info i inbjudan.

 

Dagarna är mellan kl 9-14 och lunch ingår!

 

Anmälan görs på denna länk: https://sportadmin.se/book/?F=59262BD1-DE74-45C2-8F2A-8473D0616AF3

 
 
 
Hoppas att vi ses i sommar! 
 
Inför årsmötet den 18 april
2021-04-11 18:44

Vi påminner här om årsmötet för den nya föreningen UIF Friidrott. 

Mötet hålls digitalt på söndag den 18/4 kl. 15:00. 

Anmälan måste ske i förväg via e-post till adressen kansli@uiffriidrott.se

Anmäl dig med fullständigt namn och e-postadress senast måndagen den 14/4.

Den som har anmält sig till årsmötet kommer att få en länk till mötet på fredag den 16/4. 

 

Via länken nedan kan du se stadgarna för den nya föreningen. Vi tar gärna skriftliga synpunkter på stadgarna och dessa ska vara skickade till ovanstående e-post senast två arbetsdagar innan mötet, dvs senast kl. 17:00 på onsdag den 14 april. 

Stadgar Upsala IF Friidrott 2.pdf

 

Vid årsmötet kommer styrelsen att gå igenom verksamhetsplanen för 2021. Om du vill ta del av denna innan årsmötet så går det bra, hör i sådant fall av dig till henrik@uiffriidrott.se

så mailas dokumentet till dig.

 

Henrik Wennberg

Sportchef

Upsala IF Friidrott

Telefon: 070-643 82 14

Kallelse till årsmöte för UIF Friidrott 18/4
2021-03-28 21:52

Varmt välkomna till det första årsmötet med nya UIF Friidrott, söndagen den 18/4 kl. 1500.

Idag, den 28/3 har vi haft det sista årsmötet med gamla anrika Upsala IF och det första årsmötet med nya Upsala Idrottsallians. På årsmötet behandlade vi och antog alliansföreningens stadgar samt antog medlemsföreningar i idrottsalliansen, UIF Friidrott och övriga sektioner i den gamla föreningen. Vi är alltså nu en självständig förening och kan ha vårt första årsmöte! På årsmötet behandlar vi sedvanliga årsmötespunkter enligt våra stadgar, med undantag för punkt 6-8 och med tillägg av punkt 9, Genomgång och beslut avseende UIF Friidrotts stadgar.

 

Mötet är digitalt, anmäl dig med fullständigt namn och e-postadress senast måndagen den 14/4.

 

Anmälan sker till kansli@uiffriidrott.se.

 

Styrelsens avsikt har varit att genomföra vårt första årsmöte under högtidliga former som ett stormöte med så många som möjligt av föreningens medlemmar. På grund av rådande pandemisituation kan vi inte göra det nu. Vi återkommer med inbjudan till en hejdundrande ”invigning” av nya UIF Friidrott, förhoppningsvis i slutet av sommaren.

 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Genomgång och beslut avseende UIF Friidrotts stadgar
 10. Fastställande av medlemsavgifter för de olika medlemskategorierna.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  - val av hedersmedlemmar och ständiga medlemmar
 13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, så kallat saxade mandat;

b2) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) en till två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
- representant i alliansföreningens styrelse
- Upplands friidrottsförbund
- intresse för att delta vid Svenska friidrottsförbundets årsmöte lämnas, beslut fattas sen av styrelsen
- till övriga möten fattar styrelsen beslut löpande

 

14, Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Kallelse till digitalt årsmöte i Upsala IF 2021 (huvudföreningen)
2021-03-17 14:19

Samtliga medlemmar i Upsala IF kallas härmed till årsmöte söndag 28 mars kl. 15.00. Mötet är det första i föreningens 116-åriga historia som genomförs via digital kanal (Teams) och kan därtill bli historiskt i ännu ett avseende, då förslag till stadgeändring framläggs i syfte att ombilda den nuvarande flersektionsföreningen till Upsala IF Idrottsallians med nuvarande sektioner som självständiga medlemsföreningar. Länk till årsmötet återfinns nedan, liksom dagordning till mötet. Dagordningen för mötets senare del kommer att bli avhängig av hur medlemmarna beslutar i stadgefrågan, därav de alternativa uppställningarna. Årsmöteshandlingar kommer, som stadgarna föreskriver, att finnas tillgängliga i UIF-villan senast en vecka före årsmötet.

 

länk till mötet

 

 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om mötet har utlysts i enlighet med stadgarnas föreskrifter.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Huvudstyrelsens årsberättelse jämte sektionernas årsberättelser.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fråga om antagande av nya statuter jämte antagande av medlemsföreningar i den genom stadgerevisionen skapade Upsala IF Idrottsallians.

 

Om frågan i punkt 9 blir med ja besvarad behandlas följande fortsatta punkter:

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 2. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 3. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 4. Val av styrelsens ledamöter. Först väljs de ledamöter och suppleanter som nominerats av respektive MF, på respektive förenings årsmöte. Därefter väljer stämman en av de valda att vara styrelsens ordförande.
 5. Val av revisor jämte suppleant. Respektive MF redogör för sin nominering. Årsmötet väljer en revisor respektive suppleant bland de nominerade.
 6. Årsmötets avslutande

 

Om frågan i punkt 9 blir med nej besvarad behandlas följande fortsatta punkter:

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter.
 2. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12 a) Val av föreningens, tillika huvudstyrelsens ordförande.

 1. b) Val av två ordinarie ledamöter i huvudstyrelsen för en tid av två år.
 2. c) Val av ordinarie ledamöter för en tid av ett år efter förslag från sektionernas respektive årsmöten.
 3. Val av fyra ordinarie revisorer, varav en sammankallande, jämte två revisorssuppleanter.
 4. Val av styrelser för idrottssektionerna jämte sammankallande ledamot i respektive styrelse.
 5. Årsmötets avslutande.

 

För styrelsen i Upsala IF genom Carl Frängsmyr, ordförande

 

ISM 2021
2021-02-22 11:26
Hugo Sörby tillsammans med Simon Pettersson och Ragnar Carlsson. Foto: Deca Text & Bild
ISM i Malmö är över och det har regnat brons över Upsala IF under helgen, 4 stycken blev det tillslut. 
Hugo Sörby stod för helgens prestation när han slog personligt rekord med otroliga 1,5m i viktfinalen, vilket räckte till ett brons (19,15!!). Simon Plesse blev 5:a i 60m-finalen i hans första ISM, fantastiskt prestation (6,87). Våra tre kastartjejer gjorde en superfin vikttävling där dom blev 5:a (Linnéa 18,90), 7:a (Kajsa, 17,94) och 10:a (Emma 16,18). Bronsmedaljer tog även våra nyförvärv Erik Martinsson (400m, 48,20) och Desmond Rogo (200m, 22,09) - extra grattis till Desmond som tog sin första SM-medalj. I höjdfinalen gjorde Oskar Lundqvist en stabil tävling, utan att få till den riktiga träffen, och slutade 4:a på 2,05. 
Trestegstjejerna Lisa och Thilda fick inte riktigt till det idag (9:a, 11,58 - 8:a, 11,86), men kommer komma tillbaka starkare till utomhussäsongen. Ebba gjorde ett stabilt försökslopp på 400m, där hon bara var fyra tiondelar från en final (57,26). Kulstötarna var i topp form på fredagen. Viktor Gardenkrans tog hem bronset med en stöt på 18,09 m och Vickan gjorde en topp prestation när hon slog personligt inomhusrekord med 40 (!!) centimeter i kula, och detta i säsongsdebuten. 13,39 räckte till en 7:e plats och var dessutom första gången över 13m inomhus (13,42 utomhus). I M 800m gjorde Erik Rosqvist debut i UIF-linnet och stod för en fin prestation i finalen där han kom 7:a i det otroligt tuffa startfältet (1:58.85).
Årsmöteshandlingar
2021-02-18 16:30

Här kommer årsmöteshandlingar, verksamhetsberättelse och inkomna motioner/skrivelser, till friidrottssektionens årsmöte torsdagen den 25 februari 2021 kl 18.00 att läggas ut. 


Övriga årsmöteshandlingar samt styrelsens svar och förslag till beslut på inkomna motioner/skrivelser redovisas på årsmötet.


Vi påminner om att mötet är digitalt. Anmäl dig med fullständigt namn och e-postadress senast måndagen den 22/2. Anmälan sker till kansli@uiffriidrott.se


Motion 1


Skrivelse 1


Verksamhetsberattelse UIF Friidrott 2020.pdf-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen till årsmöte i Upsala IFs friidrotts-sektion.

 

Datum: Torsdagen den 25 februari 2021 kl 18.00.


Plats: Digitalt, anmäl dig med fullständigt namn och e-postadress senast måndagen den 22/2. Anmälan sker till kansli@uiffriidrott.se

 

Skrivelser till årsmötet skall vara inkomna senast 2021-02-18 och skickas till kansli@uiffriidrott.se

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötes behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

§ 5 Föredragning av dokument att förelägga huvudstyrelsens årsmöte

a)  Verksamhetsberättelse för 2020

b)  Preliminär bokslutsrapport för 2020

§ 6 Skrivelser till årsmötet

§ 7 Övriga frågor

-       Nya föreningen UIF Friidrott

-        

§ 8 Avslutning

------------------------------------------------------------------------------

Extra information inför årsmötet

Arbetet med ombildningen, från en sektionsförening till en alliansförening med självständiga medlemsföreningar, UIF Friidrott, UIF Fotboll o.s.v. går enligt plan. Den 28 mars klockan 15.00 har UIF Idrottsallians sitt första årsmöte (digitalt). Efter detta årsmöte ansöker UIF Friidrott och övriga medlemsföreningar om medlemskap i Idrottsalliansen. Direkt därefter kan vi ha vårt första årsmöte i nya UIF Friidrott, lägga fast Verksamhetsplan och budget, välja styrelse m.m. Därav den korta dagordningen på det sista årsmötet med friidrottssektionen. Vi berättar mer om ombildningen, medlemskap, styrelse och överflyttning under punkt 7, övriga frågor.

 

Viktig korrektion! Träningen startar upp efter sportlovet den 1/3
2021-02-16 09:23
Hej, 

I vår ambition att så snart som möjligt få igång verksamheten förivrade vi oss igår när vi skickade ut informationen att träningen skulle starta idag den 16/2. Detta var oaktsamt då vi inte förberett och fått uppstarten godkänd av alla våra ideella tränare. 

Efter en period med hög stress och febrilt arbete sedan IFU oväntat stängdes lyckades vi igår äntligen få ett schema med nya träningstider och nya hallar på plats. I vår glädje över detta gick vi ut med informationen utan att tänka hela vägen på vilka konsekvenser detta skulle innebära för alla tränare, barn, ungdomar och föräldrar. 

Detta var ett misstag och som ytterst ansvarig ber jag om ursäkt. För att få allting på plats och för att tillse att våra tränare ska hinna prata ihop sig och planera träningen utifrån dessa nya förutsättningar skjuter vi uppstarten av träningen till efter sportlovet, måndagen den 1/3. 

Eventuella frågor eller funderingar hänvisar vi till e-post: kansli@uiffriidrott.se

Varma friidrottshälsingar
Henrik Wennberg
Sportchef
Upsala IF Friidrott
Telefon: 070-643 82 14
Uppdatering träningshallar
2021-02-12 08:49
Vi jobbar frenetiskt för att hitta alternativa träningsmöjligheter för våra barn och ungdomsgrupper. 
Vi har nu säkrat en del tider nästkommande helg, dvs den 20-21/2 och hoppas på att få tider även under vardagarna bekräftade idag fredag den 12/2. Det är Uppsala kommun som har uppgiften att fördela tider till de friidrottare och innebandyspelare som nu står utan halltid sedan IFU stängdes fredagen den 5/2. Så snart vi (UIF) får dessa tider tilldelade oss kommer vi att sätta ihop ett nytt träningsschema för våra egna grupper. 

Uppdatering sker här på hemsidan så snart ny information är tillgänglig. 

Skicka eventuella frågor/funderingar till vår e-post:  kansli@uiffriidrott.se

Kallelse till årsmöte 25 februari 2021 kl. 18:00
2021-02-11 20:52

Välkommen till årsmöte i Upsala IFs friidrotts-sektion.

 

Datum: Torsdagen den 25 februari 2021 kl 18.00.


Plats: Digitalt, anmäl dig med fullständigt namn och e-postadress senast måndagen den 22/2. Anmälan sker till kansli@uiffriidrott.se

 

Skrivelser till årsmötet skall vara inkomna senast 2021-02-18 och skickas till kansli@uiffriidrott.se

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötes behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

§ 5 Föredragning av dokument att förelägga huvudstyrelsens årsmöte

a)  Verksamhetsberättelse för 2020

b)  Preliminär bokslutsrapport för 2020

§ 6 Skrivelser till årsmötet

§ 7 Övriga frågor

-       Nya föreningen UIF Friidrott

-        

§ 8 Avslutning

------------------------------------------------------------------------------

Extra information inför årsmötet

Arbetet med ombildningen, från en sektionsförening till en alliansförening med självständiga medlemsföreningar, UIF Friidrott, UIF Fotboll o.s.v. går enligt plan. Den 28 mars klockan 15.00 har UIF Idrottsallians sitt första årsmöte (digitalt). Efter detta årsmöte ansöker UIF Friidrott och övriga medlemsföreningar om medlemskap i Idrottsalliansen. Direkt därefter kan vi ha vårt första årsmöte i nya UIF Friidrott, lägga fast Verksamhetsplan och budget, välja styrelse m.m. Därav den korta dagordningen på det sista årsmötet med friidrottssektionen. Vi berättar mer om ombildningen, medlemskap, styrelse och överflyttning under punkt 7, övriga frågor.

 

IFU Arena stängd, all inomhusträning inställd tills vidare
2021-02-06 07:37

Hej, 

 

IFU Arena är tills vidare stängd och som en följd av detta är våra inomhusträningar också inställda. 

 

Vid en utredning av taket på IFU Arena har det framkommit att det finns brister i konstruktionen. Uppsala Kommun har tagit beslut om ett användningsförbud av hela IFU Arena vilket medför att det är förbjudet att vistas i arenan med omedelbar verkan.

 

För tillfället har vi inte mer information är ovanstående men vi kommer att uppdatera hemsidan så snart vi har kompletterande uppgifter. 

 

På måndag påbörjar vi ett arbete med att hitta lösningar för våra träningsgrupper och samma besked gäller där, vi återkommer så snart som möjligt. 

 

Eventuella frågor/funderingar kan ställas via mail till kansli@uiffriidrott.se

 

Med vänlig hälsning

Henrik Wennberg

Sportchef

Upsala IF Friidrott


Träningen för barn födda 2015-2007 börjar V 5!
2021-01-25 12:42
Träningsgrupper för barn födda 2015-2007 har nu öppet för anmälan.
Träningen startar vecka 5 (från mån 2/1 2021) och hålls inomhus i IFU Arena.

Självklart är träningen anpassad utifrån rådande restriktioner och regelverk från myndigheterna.

Har du inte anmält ditt barn ännu gör du det på denna länk (på våran bokningssida).

Om du har frågor eller behöver hjälp med anmälan kan du läsa vår FAQ nedan i nyhetsflödet. 
Har du  fortfarande frågeställningar efter det så kontaktar du vår ungdomsansvarig klara@uiffriidrott.se

Om det inte finns plats i någon av grupperna kan du intresse-anmäla på denna länk.
Du får då information så snart vi startar upp en ny grupp. 

Varmt välkomna till en ny termin!
Upsala IFs kansli
Vanliga frågor inför terminsstart 2021
2021-01-25 12:24

-          När börjar vårterminens träningar?
 Vi startar upp träningarna den 1/2. Detta gäller för barn födda 2005 och senare. 

-          Kommer träningen vara inomhus eller utomhus?
 Under januari, februari och mars planerar vi att genomföra träningen inomhus i IFU Arena. Efter påsk kommer träningarna ske utomhus på Uppsala Friidrottsarena.

-          Är träningen Covid-säker?
 Ja, vi följer alla råd och riktlinjer för att hålla säkra träningar.

-          Hur anmäler jag mig?
 Anmälan görs på vår bokningssida. Vi meddelar på hemsidan när det öppnas upp för nya medlemmar att anmäla sig. Länk till bokningssidan finns här.

-          Vilka dagar och tider är det träning?
 Dagar och tider om de olika grupperna framkommer när du anmäler dig via bokningssidan.

-          Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor?
 Kontakta ungdomsansvarig Klara Helander på klara@uiffriidrott.se om ovanstående info ger svar på dina frågor. Mailen besvaras på måndagar och torsdagar.


Världsrekordhållaren Armand Duplantis skänker prispengar till Upsala IF Friidrott
2021-01-19 13:46
Foto: Bildbyrån
Under måndagens Idrottsgala tog stavhopparen Armand Duplantis hem utmärkelsen årets prestation. Därmed vann han även Hejapriset som delades ut i samarbete med Svenska Spel, Idrottsgalans huvudsponsor. Duplantis har valt att ge prispengarna från Hejapriset till Upsala IF Friidrott där de ska investeras i föreningens ungdomsverksamhet. 
– Det kändes självklart att donera pengarna till min hemklubb, säger stavhoppsstjärnan Armand Duplantis. På måndagens Idrottsgala prisades några av Sveriges allra främsta idrottsstjärnor. Till vinnarna i fem kategorier, årets manliga och kvinnliga idrottare, årets nykomling, årets lag samt årets prestation delades även ett Hejapris ut i samarbete med huvudsponsorn Svenska Spel. Som vinnare av årets prestation vann Armand Duplantis 50 000 kronor att skänka till valfri svensk idrottsförenings eller idrottsförbunds ungdomsverksamhet.    

 – Ungdomsverksamheten är otroligt viktig och det känns fint att kunna bidra till den, säger Armand Duplantis.     
För Upsala IF Friidrott kommer pengarna som en glad överraskning.   
– Det är tuffa tider i föreningslivet så pengarna från Hejapriset är ett mycket välkommet tillskott. Av våra cirka 1000 medlemmar är över 800 barn och ungdomar så det finns många sätt att använda medlen. Allt ifrån ärtpåsar till koner och kulor. Jätte, jättekul, verkligen, stort tack Armand Duplantis,  säger Henrik Wennberg, sportchef på Upsala IF Friidrott.   
Jimmy Sandberg, sponsringsprojektledare på Svenska Spel, hoppas och tror att prispengarna från Hejapriset ger fler unga chansen att få ta del av idrottens gemenskap och glädje.   
– Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor, från gräsrot till elit. I samband med Idrottsgalan där några av våra främsta atleter hyllas känns det fint att också kunna ge tillbaka till föreningarnas ungdomsverksamheter. Jag är övertygad om att Upsala IF Friidrott kommer förvalta medlen på ett ypperligt sätt och vem vet, kanske är det till och med moderklubben för en av våra framtida idrottsstjärnor, säger Jimmy Sandberg.     
Armand Duplantis utsågs även till årets manliga idrottare och donerade 50 000 kronor till IK Stål.   
Övriga vinnare av Hejapriset   
Linn Svahn utsågs till årets kvinnliga idrottare  
Dejan Kulusevski utsågs till årets nykomling  
Lag Hasselborg utsågs till årets lag     
Läs mer om Svenska Spels sponsring av svensk idrott.
STORSLAM på idrottsgalan!!
2021-01-18 22:40
Bild från Sportbladet
Jerringpriset är Sveriges absolut mest prestigefyllda idrottspris, som vare år delas ut till en svensk idrottare. Priset är inte bara ett bevis på att du gjort otroliga idrottsprestationer under året, utan också att du är en av Sveriges absolut mest folkkära idrottare. Efter tre världsrekord under 2020 så vann Armand Duplantis helt välförtjänt årets Jerringpris. Mondo kan nu ställa sig till en samling svenska idrottslegendarer som under sina karriärer vunnit Jerringpriset, eller vad sägs om att nämnas tillsammans med Carolina Klüft, Susanna Kallur, Charlotte Kalla, Ingemar Stenmark och Zlatan Ibrahimovic? Mondo har nu vunnit i princip alla idrottspriser du kan vinna i Sverige, där Jerringpriset, Bragdguldet och Victoria Stipendiet slår allra högst. 
Hela svenska folket är eniga - 2020 var Mondo STÖRST!

Precis som vi är vana vid så fortsätter Mondo att prenumerera på alla idrottspriser han möjligtvis kan vinna. Ikväll nöjde han sig inte med Jerringpriset, utan tog dessutom hem ”Årets manliga idrottare” och ”Årets prestation”. Helt otroligt! 
Tränare, tillika föräldrar till Mondo, Helena och Greg Duplantis ville inte vara sämre och tog hem ”Årets ledare”.
Vilken kväll för familjen Duplantis!!
IFU Arena stängd 23/12 tom 24/1
2020-12-22 20:15

Styrelsen för IFU Arena AB har beslutat att från och med den 23 december till och med den 24 januari stänga arenan för idrottsutövning. Detta gäller all idrottsverksamhet undantaget idrottare som uppfyller de krav som definierar en person som yrkesverksam inom sin specifika idrott.

 

Styrelsen i Upsala IF Friidrott ställer sig enhälligt bakom detta beslut. 

 

För oss i UIF innebär detta att endast de aktiva (och respektive tränare) som definieras som yrkesverksamma friidrottare är tillåtna att vistas på IFU Arena. Detta gäller träning inne i hallen, på rakbanan samt i gymmet. En lista över vilka aktiva som uppfyller dessa krav och därmed kan fortsätta inomhusträning har tagits fram av Svenska Friidrottsförbundet och skickats till oss. Listan finns tillgänglig på begäran. 


Se länk nedan för information från Svenska Friidrottsförbundet gällande träning fram till och med den 24/1. 


https://www.friidrott.se/docs/Svensk%20Friidrotts%20riktlinjer%20tom%2024%20januari.pdf

 

Vi har full förståelse för att detta är en stor utmaning för många av våra aktiva. Förhoppningsvis utvecklas situationen med smittspridningen i positiv riktning och vi kan vara tillbaka i regelbunden inomhusträning så snart som möjligt. 


Vid eventuella frågor kontaktas följande.


Ordförande Anders Kindmark

anders.kindmark@trafikverket.se


Sportchef Henrik Wennberg

henrik@uiffriidrott.se


Hälsningar

Styrelse och Sportchef UIF Friidrott

 
SPONSORER
SAMARBETSPARTNERS