SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

COVID-19 & UPSALA IF
Här är en samlingssida för information om Covid-19 från föreningen. 
Du finner samtliga nyheter i kronologisk ordning med den senaste högst upp. 
Träning på IFU Arena 1/2-31/3
Från och med den 1 februari har vi ett nytt träningsschema. Vi är nu många som ska träna inomhus på en begränsad yta och det är extremt viktigt att vi sköter detta på ett bra sätt. Om alla ser till att följa de allmänna och lokala föreskrifter som gäller och vi dessutom kommunicerar med varandra på ett vänligt sätt med fokus på problemlösning istället för eventuella hinder så finns det goda möjligheter att vi fixar detta. 
IFU Arena stängd 23/12 tom 24/1

Styrelsen för IFU Arena AB har beslutat att från och med den 23 december till och med den 24 januari stänga arenan för idrottsutövning. Detta gäller all idrottsverksamhet undantaget idrottare som uppfyller de krav som definierar en person som yrkesverksam inom sin specifika idrott.

 

Styrelsen i Upsala IF Friidrott ställer sig enhälligt bakom detta beslut. 

 

För oss i UIF innebär detta att endast de aktiva (och respektive tränare) som definieras som yrkesverksamma friidrottare är tillåtna att vistas på IFU Arena. Detta gäller träning inne i hallen, på rakbanan samt i gymmet. En lista över vilka aktiva som uppfyller dessa krav och därmed kan fortsätta inomhusträning har tagits fram av Svenska Friidrottsförbundet och skickats till oss. Listan finns tillgänglig på begäran. 


Se länk nedan för information från Svenska Friidrottsförbundet gällande träning fram till och med den 24/1. 


https://www.friidrott.se/docs/Svensk%20Friidrotts%20riktlinjer%20tom%2024%20januari.pdf

 

Vi har full förståelse för att detta är en stor utmaning för många av våra aktiva. Förhoppningsvis utvecklas situationen med smittspridningen i positiv riktning och vi kan vara tillbaka i regelbunden inomhusträning så snart som möjligt. 


Vid eventuella frågor kontaktas följande.


Ordförande Anders Kindmark

anders.kindmark@trafikverket.se


Sportchef Henrik Wennberg

henrik@uiffriidrott.se


Hälsningar

Styrelse och Sportchef UIF Friidrott

Uppdatering 14 december 2020
Från och med den 14 december gäller nya riktlinjer i samband med träning under pandemin. 
Dessa gäller enligt senaste besked fram till och med den 31 januari 2021. 
Det är nu de nationella råden och medföljande riktlinjer från SFIF som sätter ramarna runt vår verksamhet. 

För friidrottsträning med ungdomar och vuxna födda 2004 och tidigare (äldre) gäller från och med den 14 december.
 • Träning ska företrädesvis bedrivas utomhus
 • Man får träna i grupp utomhus
 • Gruppen får bestå av max 8 aktiva
 • I undantagsfall eller vid särskilda behov kan träning ske inomhus 
 • Den aktiv som uppfyller kraven på "yrkesmässig friidrottare" kan träna inomhus. Detta inkluderar även aktiv som ingår i en grupp där merparten av de aktiva definieras som yrkesmässig friidrottare. 
För friidrottsträning för aktiva födda 2005 och senare (yngre) gäller från och med den 14 december.
 • Man får träna i grupp
 • Gruppen får bestå av max 8 aktiva
 • Om det är fler än 8 aktiva i den normala träningsgruppen ska den delas upp i flera mindre grupper där det maximala antalet alltså är 8 personer/liten grupp. 
 • Träningen bör i första hand bedrivas utomhus men får även ske inomhus. 
För friidrottare som definieras ha "idrotten som huvudsaklig sysselsättning" gäller från och med den 14 december.
 • Dessa friidrottare får träna inomhus
 • Gruppen ska bestå av max 8 aktiva
 • Dessa aktiva ska ges företräde till träning. 
Definition: Friidrottaren befinner sig, i sin gren, på nationell eller internationell elitnivå för seniorer. Bedömning av detta sker i enlighet med de resultatutvecklingsnivåer som är framtagna för ansökan till Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitvänligt lärosäte (EVL). 
Ta del av resultatutvecklingsnivåerna här:https://www.friidrott.se/Friidrott/media/others/Svensk-Friidrotts- resultatutvecklingsnivaer.pdf

Kontakta Henrik Wennberg för att få en lista över de aktiva som uppfyller SFIFs krav för yrkesmässigt friidrottande.
E-post: henrik@uiffriidrott.se

Uppdatering gällande träning under Pandemin

Nedan följer en kort uppdaterad status gällande friidrottsträningen i Upsala IF.

 

Länsstyrelsens nya regel gällande att högst åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar påverkar inte vår verksamhet då den inte definieras som sådan.


Det som i första hand ger oss som förening riktlinjer är därmed fortsatt de lokala råden för Region Uppsala.

 

Dessa lyder för tillfället enligt följande.

·       Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel

·       Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

 

Vid en informationsmöte med RF-SISU Uppland den 21/10 delgavs utöver ovanstående även följande riktlinjer gällande träning specifikt.

·       Barn (definierat som personer födda 2005 och senare) behöver inte undvika fysisk kontakt med varandra. Dom ska dock undvika fysisk kontakt med människor födda 2004 eller tidigare om dessa inte tillhör deras egen familj.

·       Människor födda 2004 eller tidigare ska undvika fysisk kontakt med personer utanför deras egen familj.

·       Fysisk kontakt definieras som ett avstånd på 1,5 meter.

 

Svenska friidrottsförbundet (SFIF) har nyligen kommit med nya riktlinjer för friidrottsverksamhet. Dessa gäller dock inte oss i detta skede då myndigheters beslut föregår riktlinjer från idrottsförbund, dvs råd från Region Uppsala har företräde över riktlinjer från SFIF.  Vi har varit i kontakt med SFIF gällande detta och fått vår tolkning bekräftad av dem. Om de lokala riktlinjerna för region Uppsala ändras så kan det leda till att SFIFs riktlinjer blir ledande även i vår förening. Ny information kommer omedelbart om så skulle ske.

 

Vår barn och ungdomsträning, för barn födda 2007-2015, avslutas som planerat vecka 50.

 

Sammanfattningsvis är det därmed fortsatt samma besked som tidigare under pandemin. Vi följer noggrant myndigheternas rekommendationer, vi tränar utomhus så ofta som möjligt, undviker träningsmoment som leder till närkontakt, tvättar händerna före träningarna och stannar hemma från träningen om vi har sjukdomssymptom. Detta gäller självklart aktiva, tränare, personal och övriga medlemmar.

 

Vid eventuella frågor/funderingar kontaktas Sportchef Henrik Wennberg.

E-post: henrik@uiffriidrott.se

Telefon: 070-643 82 14

 

Särskilda regionala råd/rekommendationer för Uppsala i samband med Covid-19
2020-10-22

Vid ett informationsmöte med RFSISU den 21/10 framkom att vi förutom de råd som gäller för hela landet sedan en tid tillbaka ska vi känna till och hålla ett extra fokus på följande. 

- Barn (definierat som personer födda 2002 och senare) behöver inte undvika fysisk kontakt med varandra. Dom ska dock undvika fysisk kontakt med vuxna (födda 2001 eller tidigare) som inte tillhör deras egen familj. 

- Vuxna ska undvika fysisk kontakt med andra personer utanför deras egen familj. 

Fysisk kontakt definieras som ett avstånd på 1,5 meter. 
Regionala råd till Uppsala
2020-10-21

Efter dagens information från FHM påminner vi om alla de råd som gäller i samband med pandemin Covid-19. 

Vår målsättning är att behålla verksamheten så oförändrad som möjligt. Detta ska ske samtidigt som vi noggrant följer myndigheternas rekommendationer. Några av de viktigaste punkterna är att vi så ofta som möjligt tränar utomhus, undviker träningsmoment som leder till närkontakt, tvättar händerna och inte kommer till träningarna om man känner sig krasslig. Detta gäller självklart aktiva, tränare, personal och övriga medlemmar i lika stor omfattning.  


#SUPPORTAUIF
2020-03-31 08:38
Var med och bidrag i denna tuffa tid - Stöd Upsala IF Friidrott.
Swisha valfritt bidrag till 123 465 61 20.
 och ladda upp följande bild på dina sociala medier med hashtagen #SUPPORTAUIFINFOBREV TILL MEDLEMMARNA I UIF FRIIDROTT

2020-03-31 09:21

INFOBREV TILL MEDLEMMARNA I UIF FRIIDROTT

Vi lever i en förändrad värld. Viruset Covid-19 påverkar allt och alla. Hur mycket och hur länge det påverkar vet vi inte men vi vet att det påverkar även oss i UIF Friidrott. I detta informationsbrev försöker vi beskriva hur det påverkar, vad vi i styrelsen och på Sportkontoret gör och ska göra för att möta ändrade förutsättningar och vad Du som medlem kan göra.

Klubbens ekonomi

UIF Friidrott har en intäktssida som i stora drag består av fyra grundpelare. Det rör sig om intäkter från arrangemang, sponsorer, träningsavgifter samt diverse bidrag. För tillfället bedöms effekten av Covid-19 vara ett inkomstbortfall motsvarande cirka 2,3 Mkr under år 2020. För att hantera detta har vi gått igenom varje post i ekonomin och en justerad budget har tagits fram. I den nya budgeten har vi kraftigt sänkta kostnader för personal på sportkontoret, anmälningsavgifter för aktiva, inköp av redskap, utbildning samt diverse bidrag till olika aktiviteter, aktiva och tränare.

Denna nya budget visar ett minusresultat för året på ca 300 tkr. Budgeten är beslutad av en enhällig styrelse.

Detta är ett resultat som vår ekonomi klarar av och vi är beredda att justera budgeten ytterligare om det blir nödvändigt. Förhoppningsvis ljusnar situationen så att en sådan eventuell justering sker i positiv riktning.

Personal

Från och med den 1 april kommer tjänstegraden för samtliga anställda på Sportkontoret minskas. Vi kommer att använda oss av möjligheten till korttidspermittering vilket innebär att man som anställd tillfälligt minskar sin tjänst men har möjlighet att behålla nästan hela sin normala lön via ett stödpaket från staten. I samband med detta minskas den totala personalstyrkan på kontoret från 3,65 till 1,6 tjänster.

Verksamheten

Vår målsättning är att behålla verksamheten så oförändrad som möjligt. Detta ska ske samtidigt som vi noggrant följer myndigheternas rekommendationer. Några av de viktigaste punkterna är att vi så ofta som möjligt tränar utomhus, undviker träningsmoment som leder till närkontakt, tvättar händerna och inte kommer till träningarna om man känner sig krasslig. Detta gäller självklart aktiva, tränare, personal och övriga medlemmar i lika stor omfattning.  

Det råder stor osäkerhet runt sommarens tävlingsverksamhet. I ett positivt scenario kommer sommaren att fortlöpa relativt normalt med sedvanliga barn-ungdomstävlingar och en avslutande augustimånad med diverse stora mästerskapstävlingar. Om nuvarande situation blir bestående kan stora delar av den nationella och internationella säsongen bli inställd. Vid ett sådant utfall kommer vi om det är möjligt istället att genomföra flera mindre tävlingar på hemmaplan i Uppsala för att i viss mån kompensera för detta bortfall.

Information gällande verksamheten finns på vår hemsida och uppdateras löpande där.

Våra arrangemang

Med de restriktioner som råder för folksamlingar kommer många av våra arrangemang ställas in under i första hand våren men potentiellt även under sommaren och hösten.

Nuvarande status är enligt följande.

·       Varvetmilen. Flyttad, nytt datum 26/9

·       Blodomloppet. Flyttad, nytt datum den 10/9

·       Vårruset. Inställt.

·       Uppsala spelen. Stor osäkerhet men planeras i nuläget att genomföras 13-14/6.

·       SM. 14-16/8. Planeras att genomföras 14-16/8

 Ekonomiskt stöd, ditt bidrag?

Upsala IF Friidrott har en mycket bra verksamhet. Utbrottet av Covid-19 har varit oförutsägbart och kommer att drabba föreningen och vår ekonomi negativt. Precis som för samhället i stort är det nu viktigt att vi som tycker om friidrott och UIF har förståelse för situationen. Vi behöver hjälpas åt för att ta hand om varandra och föreningen! Om vi lyckas med det kommer vi att klara av detta på ett bra sätt.

Om du som friidrottsvän har möjlighet att hjälpa föreningen, våra barn, ungdomar och andra aktiva så är detta oerhört värdefullt!

Vi använder #supportauif i samband med detta arbete. 

Gå in på vår hemsida för mer information.

www.uiffriidrott.se.

 

Slutord

Detta är en allvarlig situation men den kommer att passera. Vi är en förening med många fantastiska människor, unga och äldre, aktiva och ledare, föräldrar och andra supporters. Vi har en stark gemenskap och härlig sammanhållning, tillsammans fixar vi detta. Låt oss ta hand om oss själva och varandra, vi ses därute på idrottsplatsen i sommar!

Friidrottshälsningar,

Styrelsen och Sportkontoret

Alla träningar flyttar utomhus från nu!
2020-03-30 13:43

Med anledning av Covid-19 flyttar vi från och med idag måndag 30/3 all träning till utomhusarenan. Detta gäller fram till och med onsdagen den 8/4 för alla våra barngrupper, ungdomsgrupper och "unga-grupper". IFU Arena är alltså inte längre bokad och får endast användas av den som har har träningskort. 


Aktiva med träningskort kan nyttja IFU Arena som vanligt, observera dock de ny öppettiderna. 

Måndag-torsdag: 07:00-21:00

Fredag: 07:00-19:00

Lördag-söndag 08:00-19:00


9/4-19/4 är det påsklov - inga träningar för barngrupper. 


Ungdomsgrupperna tar uppehåll eller tränar utomhus under påsken. 

Kontakta din tränare för info kring detta i ungdomsgruppen. 


Utomhusarenan är bokad och utrustningen är påfylld i förråden. 


Vi återtar träningen som vanligt den 20/4 efter påsklovet. 

Vi återkommer med mer info om detta och vart den bedrivs.


Samtliga inomhusträningar den 29 mars inställda pga Covid-19.
2020-03-27 14:40

OBS: Denna text är korrigerad på fredagen kl. 15:27


Idag fredag 13:30 gick regeringen och folkhälsomyndigheten ut och ändrade restriktionerna kring Covid-19 och folksamlingar. Det nya maxtaket är nu 50 personer mot tidigare 500 men betonade också att idrottsträningar utomhus fortfarande kan fortgå som vanligt.


Då beskedet kom på fredag eftermiddag så hinner vi på sportkontoret inte färdigställa idrottsplatsen utomhus med bokning, flytta utrustning/material, ge info till tränare, barn och föräldrar till söndagens träningar. Vi väljer därför att ställa in söndagens inomhusträningar på IFU Arena den 29 mars. De grupper som vill genomföra sin träning utomhus kan göra så men då med förståelsen att tillgången till redskap är begränsad. Vi återkommer under måndagen med uppdaterad information gällande hur vi kommer att bedriva vår barn och ungdomsträning framöver. 


Har du träningskort och är född 2005 eller tidigare kan du nyttja IFU tills vidare. Det är mycket viktigt att du håller dig uppdaterad via hemsidan på vad som gäller. Nya besked kan ges med kort framförhållning i dessa tider.


Sportkontoret

Upsala IF Friidrott

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19
2020-03-14 08:36

Information om Coronaviruset och hur agerar vi inom UIF Friidrott för att minska risken för spridning av COVID-19


Upsala IF Friidrott fortsätter att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet. Detta innebär att träningen fortsätter under innevarande helg och under nästa vecka. 

 

Se nedanstående länk för information från Svenska Friidrottsförbundet.


https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx

 

Tänk på att de finns vissa platser och moment som kan innebära högre risk för smittspridning. 


Vi rekommenderar:


 • Undvik fysiska moment där man rör vid varandra och övningar där man delar utrustning. 
 • Undvik om möjligt gymmet där många vidrör samma redskap direkt efter varandra och där detta sker utan rengöring däremellan. 
 • Träna gärna utomhus. Detta gäller enskilda aktiva såväl som träningsgrupper.

 

IFU Arena AB har på sin hemsida publicerat information gällande arenans förhållningssätt till situationen. 

 

Se länk nedan. 

 

http://www.ifuarena.se/

 

Vi följer utvecklingen noggrant och informerar på hemsidan om situationen förändras. Alla tänkbara situationer omfattas inte av punkterna ovan, hör gärna av dig till Sportkontoret om du har frågor. 

Vardagar: 070-513 50 58


Upsala IF, friidrott och corona viruset

2020-03-09 11:29
Upsala IF följer de rekommendationer som kommit från Riksidrottsförbundet. I förlängningen innebär det att vi följer de råd som kommer från Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. 

Se följande länk för ytterligare info. 


För tydlighetens skull så innebär detta alltså att träningen fortsätter som vanligt denna vecka. 

Kontakta Sportkontoret vid eventuella frågor. 
070-513 50 58
 
SPONSORER
SAMARBETSPARTNERS