Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

Om Friidrottsgymnasiet
Från och med höstterminen 2011 måste de skolor som skall ge utbildning i ämnet specialidrott ha formellt tillstånd från Skolverket/Skolinspektionen. Tillstånd kan beviljas efter att Specialidrottsför- bundet (Svenska Friidrottsförbundet) tillstyrkt certifieringen. Utbildningen benämns Nationell Idrottsutbildning (NIU) och omfattar 400 poäng av totalt 2500 poäng i en gymnasieexamen. De gymnasier som certifieras av Svenska Friidrottsförbundet och får Skolverkets tillstånd att bedriva NIU-utbildning be- nämns tillsammans med Riksidrottsgym- nasierna (RIG) för ”Friidrottsgymnasium”. 

Att ett friidrottsgymnasium är certifierat innebär att Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) står som garant för den idrottsliga kvalitén. Dessutom följer SFIF upp att skolan och föreningen uppfyller kraven på skolmässiga och idrottsliga förhållan- den så att goda möjligheter ges att kombinera gymnasiestudier med en elitsats- ning i friidrott. 

Friidrottsgymnasiet i Uppsala har funnits sedan 2004 men under de första 5 åren gick endast ett fåtal elever på skolan. År 2009 gjordes en nystart med en tydliga- re satsning och namnet FIG Uppsala växte fram. De senaste åren har elevantalet och intresset ökat för våra utbildningar och idag kan vi kallas oss ett av Sveriges absolut största friidrottsgymnasier. Inför HT 2013 har vi 45 inskriva elever samt 4 anställda friidrottstränare, på samma skola! 

Läs mer om FIG på Svenska friidrottsförbundet hemsida om Idrott & Studier: LÄNK
Uppsalas "FIG-modell"
Kommer inom kort..
Skola
Friidrottsgymnasiet i Uppsalas alla program ligger på Celsiusskolan, läs mer om skolan på skolans hemsida (länk)
Instruktörer
Richard Andersson (Längd/tresteg)
Linus Boyer (Mångkamp/häck/höjd)
Klara Helander (LIU)
Anders Johansson (Medeldistans/långdistans)
Vanessa Kamga (Kast/skivstång)
Rasmus Nim (Stavhopp)
Anders Nygren (Medeldistans/långsprint)
Henrik Wennberg (Verksamhetsansvarig)

Boende
För del elever som väljer att gå NIU och behöver flytta till Friidrottsgymnasiet i Uppsala så har vi ett samarbete Upplands Idrottsförbund och Uppsala Gymnasieboende där man själv söker boende inför skolstart och har förtur som elev på Friidrottsgymnasiet. De erbjuder 4 olika typer av boende som alla ligger nära Celsiusskolan. Läs gärna mer på deras hemsida: http://www.uppsalagymnasieboende.se
Varför FIG Uppsala?
• Du läser ett Elitidrottsprogram, vilket innebär en flexibel utbildning som underlättar att samtidigt hinna med Friidrotten.

• Du läser med elitidrottare och har lärare med förståelse för idrottssatsning. 

• Du har lätt att ta ledigt och flytta prov m.m 

• Du har utbyte med andra idrotter/idrottare.

• Du får snabb tillgång till läkare och sjukgymnast och vid behov gratis magnetkamera.

• Tillgång till dom bästa friidrottsanläggningarna i Sverige; IFU Arena och Uppsala Nya Friidrottsarena.

• Du får en träningsgrupp där det finns fler som utöver samma gren/grenar som du och en tränare som är specialiserad i din grengrupp.

• Du får en personlig utvecklingsplan/årsplan och träningsprogram.

• Du får möjlighet att ha kvar kontakten med din hemmaklubb och eventuellt din hemmatränare.

• Du får göra Hjärtscreening med EKG under Åk.1.   
Ansökan och Kontakt
Kommer inom kort.
 
SPONSORER TEAM TOKYO
SPONSORER
SAMARBETSPARTNERS