Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
UPSALA IF FRIIDROTT
Glädje. Gemenskap. För alla. Utvecklas tillsammans.

COVID-19 & UPSALA IF
Här är en samlingssida för information om Covid-19 från föreningen. 
Du finner samtliga nyheter i kronologisk ordning med den senaste högst upp. 
Särskilda regionala råd/rekommendationer för Uppsala i samband med Covid-19
2020-10-22

Vid ett informationsmöte med RFSISU den 21/10 framkom att vi förutom de råd som gäller för hela landet sedan en tid tillbaka ska vi känna till och hålla ett extra fokus på följande. 

- Barn (definierat som personer födda 2002 och senare) behöver inte undvika fysisk kontakt med varandra. Dom ska dock undvika fysisk kontakt med vuxna (födda 2001 eller tidigare) som inte tillhör deras egen familj. 

- Vuxna ska undvika fysisk kontakt med andra personer utanför deras egen familj. 

Fysisk kontakt definieras som ett avstånd på 1,5 meter. 
Regionala råd till Uppsala
2020-10-21

Efter dagens information från FHM påminner vi om alla de råd som gäller i samband med pandemin Covid-19. 

Vår målsättning är att behålla verksamheten så oförändrad som möjligt. Detta ska ske samtidigt som vi noggrant följer myndigheternas rekommendationer. Några av de viktigaste punkterna är att vi så ofta som möjligt tränar utomhus, undviker träningsmoment som leder till närkontakt, tvättar händerna och inte kommer till träningarna om man känner sig krasslig. Detta gäller självklart aktiva, tränare, personal och övriga medlemmar i lika stor omfattning.  


#SUPPORTAUIF
2020-03-31 08:38
Var med och bidrag i denna tuffa tid - Stöd Upsala IF Friidrott.
Swisha valfritt bidrag till 123 465 61 20.
 och ladda upp följande bild på dina sociala medier med hashtagen #SUPPORTAUIFINFOBREV TILL MEDLEMMARNA I UIF FRIIDROTT

2020-03-31 09:21

INFOBREV TILL MEDLEMMARNA I UIF FRIIDROTT

Vi lever i en förändrad värld. Viruset Covid-19 påverkar allt och alla. Hur mycket och hur länge det påverkar vet vi inte men vi vet att det påverkar även oss i UIF Friidrott. I detta informationsbrev försöker vi beskriva hur det påverkar, vad vi i styrelsen och på Sportkontoret gör och ska göra för att möta ändrade förutsättningar och vad Du som medlem kan göra.

Klubbens ekonomi

UIF Friidrott har en intäktssida som i stora drag består av fyra grundpelare. Det rör sig om intäkter från arrangemang, sponsorer, träningsavgifter samt diverse bidrag. För tillfället bedöms effekten av Covid-19 vara ett inkomstbortfall motsvarande cirka 2,3 Mkr under år 2020. För att hantera detta har vi gått igenom varje post i ekonomin och en justerad budget har tagits fram. I den nya budgeten har vi kraftigt sänkta kostnader för personal på sportkontoret, anmälningsavgifter för aktiva, inköp av redskap, utbildning samt diverse bidrag till olika aktiviteter, aktiva och tränare.

Denna nya budget visar ett minusresultat för året på ca 300 tkr. Budgeten är beslutad av en enhällig styrelse.

Detta är ett resultat som vår ekonomi klarar av och vi är beredda att justera budgeten ytterligare om det blir nödvändigt. Förhoppningsvis ljusnar situationen så att en sådan eventuell justering sker i positiv riktning.

Personal

Från och med den 1 april kommer tjänstegraden för samtliga anställda på Sportkontoret minskas. Vi kommer att använda oss av möjligheten till korttidspermittering vilket innebär att man som anställd tillfälligt minskar sin tjänst men har möjlighet att behålla nästan hela sin normala lön via ett stödpaket från staten. I samband med detta minskas den totala personalstyrkan på kontoret från 3,65 till 1,6 tjänster.

Verksamheten

Vår målsättning är att behålla verksamheten så oförändrad som möjligt. Detta ska ske samtidigt som vi noggrant följer myndigheternas rekommendationer. Några av de viktigaste punkterna är att vi så ofta som möjligt tränar utomhus, undviker träningsmoment som leder till närkontakt, tvättar händerna och inte kommer till träningarna om man känner sig krasslig. Detta gäller självklart aktiva, tränare, personal och övriga medlemmar i lika stor omfattning.  

Det råder stor osäkerhet runt sommarens tävlingsverksamhet. I ett positivt scenario kommer sommaren att fortlöpa relativt normalt med sedvanliga barn-ungdomstävlingar och en avslutande augustimånad med diverse stora mästerskapstävlingar. Om nuvarande situation blir bestående kan stora delar av den nationella och internationella säsongen bli inställd. Vid ett sådant utfall kommer vi om det är möjligt istället att genomföra flera mindre tävlingar på hemmaplan i Uppsala för att i viss mån kompensera för detta bortfall.

Information gällande verksamheten finns på vår hemsida och uppdateras löpande där.

Våra arrangemang

Med de restriktioner som råder för folksamlingar kommer många av våra arrangemang ställas in under i första hand våren men potentiellt även under sommaren och hösten.

Nuvarande status är enligt följande.

·       Varvetmilen. Flyttad, nytt datum 26/9

·       Blodomloppet. Flyttad, nytt datum den 10/9

·       Vårruset. Inställt.

·       Uppsala spelen. Stor osäkerhet men planeras i nuläget att genomföras 13-14/6.

·       SM. 14-16/8. Planeras att genomföras 14-16/8

 Ekonomiskt stöd, ditt bidrag?

Upsala IF Friidrott har en mycket bra verksamhet. Utbrottet av Covid-19 har varit oförutsägbart och kommer att drabba föreningen och vår ekonomi negativt. Precis som för samhället i stort är det nu viktigt att vi som tycker om friidrott och UIF har förståelse för situationen. Vi behöver hjälpas åt för att ta hand om varandra och föreningen! Om vi lyckas med det kommer vi att klara av detta på ett bra sätt.

Om du som friidrottsvän har möjlighet att hjälpa föreningen, våra barn, ungdomar och andra aktiva så är detta oerhört värdefullt!

Vi använder #supportauif i samband med detta arbete. 

Gå in på vår hemsida för mer information.

www.uiffriidrott.se.

 

Slutord

Detta är en allvarlig situation men den kommer att passera. Vi är en förening med många fantastiska människor, unga och äldre, aktiva och ledare, föräldrar och andra supporters. Vi har en stark gemenskap och härlig sammanhållning, tillsammans fixar vi detta. Låt oss ta hand om oss själva och varandra, vi ses därute på idrottsplatsen i sommar!

Friidrottshälsningar,

Styrelsen och Sportkontoret

Alla träningar flyttar utomhus från nu!
2020-03-30 13:43

Med anledning av Covid-19 flyttar vi från och med idag måndag 30/3 all träning till utomhusarenan. Detta gäller fram till och med onsdagen den 8/4 för alla våra barngrupper, ungdomsgrupper och "unga-grupper". IFU Arena är alltså inte längre bokad och får endast användas av den som har har träningskort. 


Aktiva med träningskort kan nyttja IFU Arena som vanligt, observera dock de ny öppettiderna. 

Måndag-torsdag: 07:00-21:00

Fredag: 07:00-19:00

Lördag-söndag 08:00-19:00


9/4-19/4 är det påsklov - inga träningar för barngrupper. 


Ungdomsgrupperna tar uppehåll eller tränar utomhus under påsken. 

Kontakta din tränare för info kring detta i ungdomsgruppen. 


Utomhusarenan är bokad och utrustningen är påfylld i förråden. 


Vi återtar träningen som vanligt den 20/4 efter påsklovet. 

Vi återkommer med mer info om detta och vart den bedrivs.


Samtliga inomhusträningar den 29 mars inställda pga Covid-19.
2020-03-27 14:40

OBS: Denna text är korrigerad på fredagen kl. 15:27


Idag fredag 13:30 gick regeringen och folkhälsomyndigheten ut och ändrade restriktionerna kring Covid-19 och folksamlingar. Det nya maxtaket är nu 50 personer mot tidigare 500 men betonade också att idrottsträningar utomhus fortfarande kan fortgå som vanligt.


Då beskedet kom på fredag eftermiddag så hinner vi på sportkontoret inte färdigställa idrottsplatsen utomhus med bokning, flytta utrustning/material, ge info till tränare, barn och föräldrar till söndagens träningar. Vi väljer därför att ställa in söndagens inomhusträningar på IFU Arena den 29 mars. De grupper som vill genomföra sin träning utomhus kan göra så men då med förståelsen att tillgången till redskap är begränsad. Vi återkommer under måndagen med uppdaterad information gällande hur vi kommer att bedriva vår barn och ungdomsträning framöver. 


Har du träningskort och är född 2005 eller tidigare kan du nyttja IFU tills vidare. Det är mycket viktigt att du håller dig uppdaterad via hemsidan på vad som gäller. Nya besked kan ges med kort framförhållning i dessa tider.


Sportkontoret

Upsala IF Friidrott

INFORMATION ANGÅENDE COVID-19
2020-03-14 08:36

Information om Coronaviruset och hur agerar vi inom UIF Friidrott för att minska risken för spridning av COVID-19


Upsala IF Friidrott fortsätter att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet. Detta innebär att träningen fortsätter under innevarande helg och under nästa vecka. 

 

Se nedanstående länk för information från Svenska Friidrottsförbundet.


https://www.friidrott.se/forbundsinfo/corona.aspx

 

Tänk på att de finns vissa platser och moment som kan innebära högre risk för smittspridning. 


Vi rekommenderar:


  • Undvik fysiska moment där man rör vid varandra och övningar där man delar utrustning. 
  • Undvik om möjligt gymmet där många vidrör samma redskap direkt efter varandra och där detta sker utan rengöring däremellan. 
  • Träna gärna utomhus. Detta gäller enskilda aktiva såväl som träningsgrupper.

 

IFU Arena AB har på sin hemsida publicerat information gällande arenans förhållningssätt till situationen. 

 

Se länk nedan. 

 

http://www.ifuarena.se/

 

Vi följer utvecklingen noggrant och informerar på hemsidan om situationen förändras. Alla tänkbara situationer omfattas inte av punkterna ovan, hör gärna av dig till Sportkontoret om du har frågor. 

Vardagar: 070-513 50 58


Upsala IF, friidrott och corona viruset

2020-03-09 11:29
Upsala IF följer de rekommendationer som kommit från Riksidrottsförbundet. I förlängningen innebär det att vi följer de råd som kommer från Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. 

Se följande länk för ytterligare info. 


För tydlighetens skull så innebär detta alltså att träningen fortsätter som vanligt denna vecka. 

Kontakta Sportkontoret vid eventuella frågor. 
070-513 50 58
 
SPONSORER TEAM TOKYO
SPONSORER
SAMARBETSPARTNERS