8 april 2018

Loppet är ett fristående lopp som också fungerar som seedningslopp för Göteborgsvarvet 2018 på en kontrollmätt 10 km-bana i Ultuna, Uppsala.

Loppet är öppet för alla och ett gyllene tillfälle att göra en bra tid på en snabb 10km-bana.

Vårt lopp i Uppsala blir sista chansen att seeda sig till Göteborgsvarvet 2018!

Länk till sidan. 
SAMARBETSPARTNERS
SPONSORER TEAM TOKYO